Kalitero to firma założona przez Julitę Dąbrowską w 2000 roku. Firma pomaga klientom – firmom i organizacjom – budować marki poprzez przeprowadzenie wnikliwej diagnozy z wykorzystaniem narzędzi analitycznych ilościowych i jakościowych a następnie przygotowanie strategii firmy oraz strategii komunikacji biznesowej, jak również realizację uzgodnionych z klientem działań. Oferuje trzy obszary wsparcia: corporate branding (budowanie marki korporacyjnej), consumer branding (budowanie marki konsumenckiej) oraz employer branding (budowanie marki pracodawcy).

Ponadto firma organizuje szkolenia i warsztaty m.in. na temat jak opracowywać strategie oraz jak oceniać osiągane wyniki. Aktualna oferta w zakładce Szkolenia. Od 2011 roku Julita Dąbrowska organizuje coroczne Forum Employer Branding. Jest też autorką dwóch książek i ponad 50 artykułów opublikowanych w prasie branżowej i naukowej.