Nadszedł czas, by porozmawiać o bardzo ważnym aspekcie działań employer brandingowych – o etyce. Niestety obserwuję, że część pracodawców i konsultantów wybiera drogę na skróty, nie zdając sobie sprawy jakie szkody przynoszą takie działania. Zacznijmy od tego, jaki jest cel działań employer brandingowych – to budowanie marki pracodawcy opartej na wybranych normach i wartościach oraz dotrzymującej obietnic. Więcej tutaj.

Etyczne działania employer brandingowe są oparte na kilku wytycznych:

  1. Działania i komunikaty są zgodne z prawdą. To wręcz podstawa. Wszystkie aspekty związane z pracą u danego pracodawcy są przedstawiane w sposób prawdziwy, uczciwy, rzetelny, sumienny. Np. jeżeli zatrudnieni w danej firmie wiąże się z praca w cyklu ciągłym (czterobrygadowym) to trzeba to podać. Podobnie jak należy informować o tym, że jeżeli firma oferuje produkty sezonowe, to w tzw. sezonie nie ma żadnych urlopów ponieważ każda para rąk się liczy.
  2. Kandydatów i pracowników informuje się o wszystkim, a nie jedynie o tych pozytywnych aspektach pracy u danego pracodawcy.
  3. Działania są prowadzone zgodnie z prawem, a osoby odpowiadające za employer branding są świadome odpowiedzialności, w tym prawnej, która z tym się wiąże.
  4. Działania są prowadzone z poszanowaniem wszystkich interesariuszy. To także obejmuje działania związane z niekomentowaniem informacji na temat innych pracodawców, niegenerowanie żadnych plotek czy sugestii.

Jesteśmy jednym z Sygnatariuszy-Inicjatorów Deklaracji Etyki w Employer Brandingu. Więcej tutaj. 

Share This