Pomagamy organizacjom oceniać czy prowadzone działania employer brandingowe faktycznie realizują zakładane cele i prowadzą do tego, że pracownicy przyczyniają się do sukcesu firmy.

Ocena przygotowywanych i realizowanych działań employer brandingowych powinna być prowadzona na bieżąco, systematycznie. Tylko wówczas można aktualizować rodzaj i zakres działań oraz dostosowywać do sytuacji. Mowa jest zarówno o działaniach wewnętrznych i zewnętrznych pracodawcy, adresowanych do obecnych i potencjalnych pracowników i/lub innych interesariuszy. 

Rekomendowany przez nas sposób ewaluacji obejmuje trzy etapy:

  1. inputs - etap przygotowań, uzgadniania typów działań, czasu i zakresu oraz wyznaczania odpowiedzialnych osób,
  2. outputs - etap dystrybucji informacji i realizacji uzgodnionych działań,
  3. outcomes - etap oceny efektów i rezultatów podjętych działań employer brandingowych. 

W praktyce korzystamy z wielu wskaźników ilościowych i jakościowych, w zależności od obszaru obejmującego działania employer brandingowe. Mogą to być działania:

  • wizerunkowe,
  • rekrutacyjne,
  • CSR-owe,
  • edukacyjne. 

Prowadzimy również analizę treści i dopasowania komunikatów. W zależności od potrzeb i oczekiwań klientów, przygotowujemy i przeprowadzamy dodatkowe badania ilościowe i jakościowe. 

Share This