Pomagamy organizacjom opracować własne strategie employer brandingowe, które następnie będą wytycznymi do bieżących działań employer brandingowych.

Możemy Państwu pomóc w dwójnasób:

  • przeszkolić przedstawicieli Państwa firmy, którzy następnie samodzielnie na podstawie praktycznych szablonów przygotują strategię employer brandingową pracodawcy. 
  • przygotować propozycję strategii employer brandingowej na podstawie danych i informacji otrzymanych od Państwa oraz rozmów z kluczowymi osobami w Państwa firmie (przedstawicielami działów HR, Marketingu, Komunikacji Zewnętrznej i Wewnętrznej, Obsługi Klientów Zewnętrznych) 

Możliwe jest też połączenie obu sposobów współpracy. 

Wiemy, że każda organizacja to skarbnica wiedzy na temat kultury organizacji, tego co motywuje pracowników do pracy i bycia dumnym członkiem Państwa organizacji oraz tego, w jaki unikalny sposób funkcjonuje firma realizując swoje cele biznesowe, misję i wizję. 

Diagnoza jest niezwykle ważnym etapem działania podczas procesu opracowywania strategii employer brandingowej, gdyż umożliwia poznanie organizacji, jej kultury, filozofii działania, wartości oraz celów działania. Trudnością zaś jest przeanalizowanie wielu danych o różnym stopniu ważności, zarówno jakościowych jak i ilościowych, zgromadzonych w bardzo wielu dokumentach. Jest to zajęcie czasochłonne i wymaga od analityka doświadczenia praktycznego i opanowania warsztatu badacza studium przypadku.

Na organizowanych przez nas warsztatach dzielimy się praktyczną wiedzą, przekazujemy gotowe do wykorzystania szablony, omawiamy najlepsze przykłady z polskiej i międzynarodowej praktyki.

Pomagamy pracodawcom w tym, by każdy z nich był faktycznie wyjątkowym, odpowiedzialnym i jednocześnie atrakcyjnym pracodawcą w oczach aktualnych i potencjalnych pracowników. 

Share This