0(0)

Jak benefity wpływają na zaangażowanie pracowników? – nagranie prelekcji

Opis

Obejrzyj nagranie prelekcji przygotowanej przez Julitę Dąbrowską i Marcina Łączyńskiego, która została wygłoszona podczas 10. forum Employer Brandingu – 27.10.2021.

Nagranie prezentuje jakie wnioski można wyciągnąć z pogłębionej analizy statystycznej przygotowanej dla jednego wybranego klienta (firma produkcyjna).

Autorzy skupili się na analizie wpływu benefitów na zaangażowanie pracowników, definiowane jako połączenie 3 komponentów (wiedza, emocje, postawy i zachowania).

Uwaga: Kupując ten produkt, wyrażasz zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w postaci zamawianego nagrania on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jesteś świadomy, że w ten sposób tracisz prawo odstąpienia od umowy.

Czego się nauczę?

  • Poznasz nowy sposób analizowania informacji z badań ankietowych opinii pracowników (analiza korelacji i analiza czynnikowa), w których znalazły się pytania dotyczące benefitów i zaangażowania.

Tematy tego kursu

1 Lekcji 01h 2m

nagranie prelekcji z 10. forum Employer Brandingu

Nagranie1:2:00
58,99 

Materiał zawiera

  • nagranie prelekcji, w tym sesji pytań i odpowiedzi
  • kopia prezentacji jako plik pdf

Docelowi odbiorcy

  • HR-owcy, którzy odpowiadają za ofertę benefitów pracowniczych