0(0)

Jak zbadać jak kultura organizacji wpływa na markę pracodawcy? – nagranie szkolenia

Opis

Kup dostęp do nagrania szkolenia online, które odbyło się 24 stycznia 2020 roku. Dowiedz się jak przeprowadzić badanie kultury organizacji.

Julita Dąbrowska wraz z Marcinem Łączyńskim opowiadają w nim o nowym narzędziu do badania ilościowego kultury organizacji, czyli o nowym kwestionariuszu, który został opracowany na potrzeby tego badania. Dzięki temu pracodawca otrzymuje konkretne i praktyczne wskazówki.

Kwestionariusz ten oparty jest o wnioski z przeprowadzonego przez Julitę Dąbrowską w 2019 roku badania jakościowego czynników wpływających na kształtowanie kultury organizacyjnej wspierającej budowę marki pracodawcy.

Jego zadaniem jest pokazanie w jakich obszarach występują deficyty mogące negatywnie oddziaływać na odbiór kultury organizacji przez pracowników, a w konsekwencji mogące też obniżać efektywność działań budujących markę pracodawcy.

Pracodawca otrzymuje też jasne informacje, jakie czynniki (obszary) stanowią mocne strony marki pracodawcy, co pozwala mu na budowanie komunikacji adresowanej do kandydatów.

Obszary objęte badaniem obejmują cztery główne grupy czynników, takie jak:

1.Sens i cel istnienia firmy

2. Wartości firmy

3. Przywództwo

4. Współpracę w zespole

Otrzymujesz dostęp 30-dniowy do nagrania webinaru.

Uwaga: Kupując ten produkt, wyrażasz zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w postaci zamawianego nagrania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jesteś świadomy, że w ten sposób tracisz prawo odstąpienia od umowy.

Czego się nauczę?

  • Które obszary kultury organizacji najmocniej oddziałują na markę pracodawcy?
  • Jak ocena kultury organizacji różnicuje się ze względu na dział firmy?
  • Jak ocena kultury organizacji różnicuje się ze względu na staż pracy?
  • Jakie są główne mocne obszary z punktu widzenia oddziaływania kultury organizacji na markę pracodawcy?
  • Jakie są główne obszary do poprawy z punktu widzenia oddziaływania kultury organizacji na markę pracodawcy?

Tematy tego kursu

1 Lekcji 1h 5m 9s

Nagranie szkolenia 24.01.2020

Obejrzyj nagranie szkolenia „Jak zbadac jak kultura organizacji wpływa na markę pracodawcy?”1:5:9
grafika jak kultura organizacji wpływa na markę pracodawcy
58,99 

Materiał zawiera

  • nagranie wideo

Docelowi odbiorcy

  • Szkolenie powinno zainteresować osoby, które planują przeprowadzić badania kultury organizacji w swoich firmach.