Zadanie 3.

Wykonaj analizę porównawczą korzystając z techniki omówionej w tej lekcji. Prześlij wykres z podsumowaniem ćwiczenia, na którym widać jak oceniasz pracodawców według poszczególnych kluczowych czynników sukcesu. 

Zadanie 2.

Przygotuj informacje o swoim pracodawcy – na podstawie informacji dostępnych w firmie (raporty, badania, desk research, obserwacje, wywiady ze współpracownikami). Możesz wykorzystać wzór szablonu 1 – by łatwiej można było porównać informacje na temat...

Zadanie 1.

Przygotuj analizę konkurencji – weź pod uwagę co najmniej 3 firmy (pracodawców). Wykorzystaj w tym celu szablon 1. 

Zadanie – podsumowanie modułu 5

Twoim zadaniem jest:wybór nie mniej niż 3 mierników, które pomogą Ci upewnić się, ze podejmowane przez Ciebie działania faktycznie realizują cele EBpokaż jak będziesz liczyć dany miernik (nie każdy miernik musi być wzorem, mogą być też mierniki jakościowe –...

Zadanie – podsumowanie modułu 4

Twoim zadaniem jest:przygotowanie treści 2 postów promujących pracodawcę, które zamierzasz opublikować w serwisie Facebook lub Instagram lub Linkedin. Uzasadnij wybór tematu. przygotowuj zarys akcji wewnętrznej, której celem jest poprawa komunikacji wewnętrznej a...