Zadanie 3.

Wykonaj analizę porównawczą korzystając z techniki omówionej w tej lekcji. Prześlij wykres z podsumowaniem ćwiczenia, na którym widać jak oceniasz pracodawców według poszczególnych kluczowych czynników sukcesu. 

Zadanie 2.

Przygotuj informacje o swoim pracodawcy – na podstawie informacji dostępnych w firmie (raporty, badania, desk research, obserwacje, wywiady ze współpracownikami). Możesz wykorzystać wzór szablonu 1 – by łatwiej można było porównać informacje na temat...

Zadanie 1.

Przygotuj analizę konkurencji – weź pod uwagę co najmniej 3 firmy (pracodawców). Wykorzystaj w tym celu szablon 1.