{ "data": [ { "action_source": "system_generated", "custom_data": { "event_source": "crm", "lead_event_source": "Your CRM" }, "event_name": "Lead", "event_time": 1673035686, "user_data": { "lead_id": 494376770941013 } } ] }

Nagranie szkolenia „Jak zbadać jak kultura organizacji wpływa na markę pracodawcy?”

61,50 

Kupujesz dostęp do nagrania szkolenia online, które odbyło się 24 stycznia 2020 roku.

Julita Dąbrowska wraz z Marcinem Łączyńskim opowiadają w nim o nowym narzędziu do badania ilościowego kultury organizacji, czyli o nowym kwestionariuszu który został opracowany na potrzeby tego badania. Dzięki temu pracodawca otrzymuje konkretne i praktyczne wskazówki:

 • Które obszary kultury organizacji najmocniej oddziałują na markę pracodawcy?
 • Jak ocena kultury organizacji różnicuje się ze względu na dział firmy?
 • Jak ocena kultury organizacji różnicuje się ze względu na staż pracy?
 • Jakie są główne mocne obszary z punktu widzenia oddziaływania kultury organizacji na markę pracodawcy?
 • Jakie są główne obszary do poprawy z punktu widzenia oddziaływania kultury organizacji na markę pracodawcy?

Nagranie trwa 1 godzinę.

 • Kwestionariusz ten oparty jest o wnioski z przeprowadzonego przez Julitę Dąbrowską badania jakościowego czynników wpływających na kształtowanie kultury organizacyjnej wspierającej budowę marki pracodawcy.
 • Jego zadaniem jest pokazanie w jakich obszarach występują deficyty mogące negatywnie oddziaływać na odbiór kultury organizacji przez pracowników, a w konsekwencji mogące też obniżać efektywność działań budujących markę pracodawcy.
 • Obszary objęte badaniem obejmują cztery główne grupy czynników, takie jak:
  • Sens i cel istnienia firmy
  • Wartości firmy
  • Przywództwo
  • Współpracę w zespole

Otrzymujesz dostęp 30-dniowy do nagrania szkolenia online.

Uwaga: Kupując ten produkt, wyrażasz zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w postaci zamawianego kursu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jesteś świadomy, że w ten sposób tracisz prawo odstąpienia od umowy.