Pomagamy naszym klientom w diagnozowaniu firm, analizowaniu dostępnych informacji wewnętrznych i zewnętrznych, przeprowadzaniu badań jakościowych i ilościowych oraz przygotowywaniu rekomendacji działań zaradczych. Działania te stanowią bardzo często punkt wyjścia do opracowania strategii związanych z wprowadzaniem nowych produktów na rynek, zmianą pozycjonowania już dostępnych marek i produktów, weryfikacji strategii aktualnie obowiązującej czy opracowania strategii komunikacji marki oraz strategii employer brandingowych.  

Przykładowa diagnoza organizacji, rzetelnie przeprowadzona pozwala odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań, takich jak:

 • jaki jest stopień zadowolenia pracowników (i innych interesariuszy) z pracy u danego pracodawcy?
 • jak bardzo zaangażowani są pracownicy w działalność organizacji?
 • czym dany pracodawca wyróżnia się na rynku pracy?
 • czy dany pracodawca jest atrakcyjnym miejscem pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników? 
 • czy menedżerowie firmy budują markę pracodawcy, czy też są wąskim gardłem? 
 • czy pracownicy znają i rozumieją misję, cele i kluczowe wartości firmy? 

W praktyce sprawdza się 6-etapowy cykl postępowania. Organizacje dysponują wieloma źródłami wiedzy - spisanymi i nie, formalnymi i nieformalnymi, które czasami trudno przeanalizować. W takich właśnie sytuacjach pomagamy organizacjom. Jeśli zachodzi taka potrzeba to przygotowujemy i przeprowadzamy dodatkowe własne badania ilościowe i jakościowe. Dzielimy się też naszym wieloletnim doświadczeniem i praktyczną wiedzą, co pozwala na lepsze zrozumienie organizacji, jej kultury organizacyjnej, atmosfery panującej w firmie, oczekiwań i potrzeb pracodawców i pracobiorców i wzajemnego dopasowania. 

Przykładowe badania ilościowe obejmują:

 • badania satysfakcji / zadowolenia pracowników i innych interesariuszy (np. klientów zewnętrznych, partnerów)
 • badania zaangażowania pracowników
 • badania kultury organizacyjnej 
 • badania atrakcyjności pracodawcy (6 wymiarów) 

Przykładowe badania jakościowe obejmują:

 • badania zrozumienia misji, celów i kluczowych wartości przez pracowników
 • badania stylów przywódczych kluczowych menedżerów i ich wpływu na budowanie marki pracodawcy / marki korporacyjnej 

Dodatkowo przygotowujemy warsztaty adresowane do pracowników, których celem jest omówienie wyników badań satysfakcji, zaangażowania i wybór działań zaradczych. 

Share This