Raport syndykatowy „Atrakcyjni Pracodawcy 2022”

615,00 

Raport syndykatowy to podsumowanie badania „Atrakcyjni Pracodawcy 2022”, które zostało przeprowadzone przez Julitę Dąbrowską i Marcina Łączyńskiego.

Spis treści:

 • Informacje na temat badania
 • Omówienie wyników badania dotyczących opinii respondentów na temat 25 atrybutów opisujących pracodawców (t.j. ranking od najważniejszych po ważne, mało ważne i nieważne atrybuty)
  • wszyscy respondenci
  • poszukujący pracy
  • nieposzukujący pracy
  • kobiety
  • mężczyżni
 • Omówienie wyników badania na temat top 3 atrybutów opisujących pracodawców w opinii wybranych grup respondentów:
  • osoby w wieku poniżej 18 lat
  • osoby w wieku 18-24 lata
  • osoby w wieku 25-30 lat
  • osoby w wieku 31-40 lat
  • osoby w wieku 41-50 lat
  • osoby w wieku 51-60 lat
  • osoby powyżej 60 lat
 • Omówienie wybranych 12 grup kandydatów i pracowników (tj. ranking 25 atrybutów od najważniejszych po ważne, mało ważne i nieważne w opinii każdej z opisywanych grup)
  • kobiety 25-30 lat poszukujące pracy
  • kobiety 31-40 lat poszukujące pracy
  • kobiety 41-50 lat poszukujące pracy
  • mężczyźni 25-30 lat poszukujący pracy
  • mężczyżni 31-40 lat poszukujący pracy
  • mężczyżni 41-50 lat poszukujący pracy
  • kobiety 25-30 lat nieposzukujący pracy
  • kobiety 31-40 lat nieposzukujący pracy
  • kobiety 41-50 lat nieposzukujący pracy
  • mężczyźni 25-30 lat nieposzukujący pracy
  • mężczyżni 31-40 lat nieposzukujący pracy
  • mężczyżni 41-50 lat nieposzukujący pracy
 • Omówienie 5 branży
  • dla osób poszukujących pracy w branży: banki
  • dla osób poszukujących pracy w branży: sieci sklepów
  • dla osób poszukujących pracy w branży: firmy TLS
  • dla osób poszukujących pracy w branży: firmy konsultingowe
  • dla osób poszukujących pracy w branży: ubezpieczenia

Uwaga: Kupując ten produkt, wyrażasz zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w postaci zamawianego pliku PDF przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jesteś świadomy, że w ten sposób tracisz prawo odstąpienia od umowy.

Z chwilą pobrania niniejszego raportu Pobierający uzyskuje prawo do wykorzystania raportu wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Pobierającego z wyłączeniem udostępniania raportu w całości, w częściach lub we fragmentach podmiotom trzecim.